Co jeść, aby mieć piękną i gładką cerę?

in #polish2 years ago

cera.jpg

Pielęgnacja cery stanowi bardzo ważny element codzienności każdej z nas. Używamy specjalistycznych, indywidualnie dobranych kosmetyków, i oczekujemy od nich szybkich i spektakularnych rezultatów. Niestety, niekiedy nawet najbardziej profesjonalne preparaty nie dają satysfakcjonującego nas efektu. Jest to bardzo często spowodowane błędami w diecie, które skutkują właśnie powstawaniem różnych problemów skórnych. Tymczasem zdrowe odżywianie w bezpośredni sposób oddziałuje na stan epidermy i w zależności od rodzaju naszej skóry, należy odpowiednie produkty włączyć do codziennego jadłospisu, zaś inne z niego wyeliminować, aby cieszyć się piękną i gładką cerą.

Więcej na mojej stronie: https://www.zdrowie.com.pl/co-jesc-aby-miec-piekna-i-gladka-cere-4736/

Sort:  

Skóra traktowana kosmetykami wchłania różne, chemiczne badziewia i dlatego należy ją traktować w sposób szczególny. Najsktueczniejszym sposobem konserwacji skóry jest oczywiście jak wspominasz odpowiednia dieta, ale efekt można wzmocnić zamieniając mydło na wodę kwaśną, uzyskiwaną w procesie jonizacji wody pitnej. Ponieważ ma ona właściwości antyseptyczne, zabijaja jedynie wrogie naszemu organizmowi bakterie. Używanie mydła usuwa ze skóry wszyskie bakterie (również te które chronią nasz organizm przed infekcjami) i pozostawia skórę bezbronną, do czasu regeneracji nowej warstwy ochronnej.

Congratulations @zdrowie-pl! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11691.05
ETH 398.42
SBD 1.03