Games of Thrones beauty is now avaible on my YOUTUBE CHANNEL!

in polish •  3 months ago  (edited)

Comment, leave a thumbs up and SUBSCRIBE to MOTIVATE me! Have a special wishes? Leave your favourite's song title on YOUTUBE'S comment section and I'll sing it for you! :)

Skomentuj, zostaw łapkę i zasubskrybuj aby zmotywować mnie do dalszego działania! Masz jakieś specjalne życzenia? Zostaw tytuł swojej ulubionej piosenki w Youtubowej sekcji komentarzy, a zaśpiewam ją dla ciebie! :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dziękuję :-D
(przegapił bym ten post gdyby nie to, że przypadkiem ktoś o nim wspomniał)
Zajrzyj czasem na Steem.Chat czy to na #general czy też rodzimy #polish.

Zapomniałam o tym kompletnie, zajrzę napewno :)