Unia Europejska Chce Zamknięcia YouTube w Europie. Twórca Acta 2 się WYGADAŁ!steemCreated with Sketch.

in polish •  9 days ago

(Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

1 ) Czy jest etycznym by człowiek A miał władzę nad życiem człowieka B - bez zgody B - poza obroną suwerenności życia własnego?
Nie, gdyż to by było niewolnictwo.
2 ) Czy można oddać/przekazać coś, czego się nie ma?
Nie.
3 ) Skąd pochodzi (oficjalnie) etyczna legitymacja państwa do decydowania o ludzkich życiach (prawa, nakazy, zakazy itd.)?
Od ludu.
4 ) Czy zatem dowolne państwo ma etyczną, moralną legitymację do decydowania o życiu choćby jednego człowieka, który mu tej władzy nie daje?
Nie, gdyż nie żaden człowiek nie może mu przekazać władzy nad kimkolwiek innym niż on sam.
Na start polecam: