Plan filmów na niedzielę 1 września 2019

in polish •  21 days ago 

  • Jak Polska Szkoła Krzywdzi Dzieci (od 6:30) -
  • Jak i DLACZEGO Politycy Topią Ludzi w Szambie - DOSŁOWNIE (od 15:00) -
  • Spiskowe Teorie (dziś wyjątkowo mroczne i soczyste) (od 21:00) -
  • Authors get paid when people like you upvote their post.
    If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
    Sort Order:  

    Super, będzie co oglądać!