Ceny Żywności w Polsce Będą Ustalane Urzędowo. Zupełnie jak w PRL! --- TO NIE ŻART.

in polish •  2 months ago 

Oglądając je film na YouTube pomagasz mi, gdyż: Dajesz mi zarobić. Poprawiasz pozycjonowanie filmu w YouTube. Wystarczy, że klikniesz na tytuł i zostaniesz przeniesiony do YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To chyba jednak jest żart. Ceny będą ustalane odgórnie, jak za systemu słusznie minionego (chociaż 🤔... nieważne). Może jeszcze wprowadzą kartki na warzywa.

A tak całkiem poważnie, może być tak jak mówisz, że dyskonty nie będą skupować płodów rolnych od polskich rolników, tylko tam gdzie będzie taniej i rolnicy jeszcze bardziej stracą. Politycy nie powinni się brać za rzeczy, o których nie mają zielonego pojęcia. Chcieliby zrobić Wielki Skok jak towarzysz Mao Zedong w Chinach w latach 60, a wyjdzie wielka wtopa. Oby to nie wyszło nam wszystkim bokiem.

[EDIT] Zastanawiałem się przez noc, czy aby import np. tych przykładowych ziemniaków z innego kontynentu za parę groszy byłby opłacalny. Sam import, opłata celna i Bóg wie jeszcze jakie opłaty, ile by to kosztowało.

Albo ludzie zaczną kupować bezpośrednio u rolników po droższej cenie, jak to było za komuny. Znam takich ludzi, którzy wolą przepłacić u rolnika, niż kupować w dyskontach.