Sort:  

Nie powiedziałbym, że to nietransparentne skoro jest o tym jawna informacja, choć faktycznie może i brak uzasadnienia. Tak czy siak, nie chciałbym, żeby ktoś z tego powodu miał zrezygnować, także głos może być wymienny z komentarzem stwierdzającym co się w tamtym wierszu komuś nie podoba. W istocie, to dość słabe, jeśli ktoś miałby się czuć zmuszony do popierania czegoś, czego nie uznaje za słuszne.

Bedzie wtedy ok? Jak nie - daj znać - będziemy dalej kombinować ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23846.42
ETH 1772.65
USDT 1.00
SBD 3.29