You are viewing a single comment's thread from:

RE: Skąd się wzięło ZDROWIE na Steemit? Czyli moje "Introduceyourself" 🍏

in #polish3 years ago

Do niedawna tylko teoretycznie mogłam założyć, jak wygląda praca blogera, podświadomie myślałam, że to raczej łatwe zajęcie. Dopiero pisząc tutaj zobaczyłam, jak czasochłonna to praca, jakiego zaangażowania wymaga. Nabrałam szacunku do piszących :)

Życie jest niesamowite, prowadzi nas tam, gdzie mamy się znaleźć, jedyne co trzeba robić to ufać i czasem poczekać :) Kluczem do szczęścia jest odnalezienie swojej głębokiej pasji i zdobycie odwagi na realizację jej!

W samo sedno :)

Sort:  

Tak, blogowanie to praca, ale jesli ktos robi to z serca, to bardzo przyjemna i uzalezniająca ;)

Coin Marketplace

STEEM 1.03
TRX 0.13
JST 0.121
BTC 56208.38
ETH 4026.41
BNB 640.97
SBD 6.56