Actifit #3 - rzetelność zliczania kroków przez aplikację

in polish •  9 months ago 

W moim poprzednim artykule traktującym o aplikacji actifit i projekcie @actifit wspomniałem, że jestem w trakcie prostych testów, mających na celu weryfikację, w jakim stopniu aplikacja rozmija się z rzeczywistą ilością kroków zrobioną przez użytkownika. Teraz przyszedł czas na wnioski.

Metodyka

Metodyka mojego badania była bardzo prosta. Chodząc, liczyłem w głowie swoje kroki a następnie weryfikowałem ich liczbę z tą, jaka została naliczona przez aplikację. Starałem się wykonać kilka różnych rodzajów testów, a dla każdego z nich przynajmniej kilka prób. Zdaję sobie sprawę, że rzetelność tych testów nie predysponuje mnie do otrzymania nagrody Nobla ani nawet do bycia podstawą pracy doktorskiej. Zbyt mała próba badawcza, zbyt mała różnorodność itd. Niemniej jednak w choćby w przybliżony sposób pokazuje na ile rzetelne mogą być wskazania akcelerometra w połączeniu z Actifitem. Proszę zwrócić również uwagę, że większy wpływ na rzetelność zliczania kroków może mieć tutaj jakość akcelerometra w naszym telefonie, niż same ustawienia aplikacji. Ja testowałem apkę na smartfonie nieco starszej już generacji, mianowicie na Samsungu Galaxy S III. Nowsze telefony, z bardziej dokładnym akcelerometrem mogą być bardziej precyzyjne.

jogging-1609187_640.jpg

Wyniki testu

A oto co udało mi się otrzymać:

Test nr 1

Założenia:

Telefon trzymany poziomo w luźno wyciągniętej przed sobą ręce (tak jak byśmy np. szli czytając smsa)

Wyniki:

W tym przypadku wskazania actifita były niemal w 100% zgodne z rzeczywistością. Błąd praktycznie niezauważalny. Trzeba było iść bardzo spokojnie i czujnie, żeby "oszukać" aplikację w ten sposób, aby nie policzyła jakiegoś kroku.

Test nr 2

Założenia:

Telefon trzymany w bocznej, wewnętrznej kieszeni spodni. Spodnie dość obcisłe, tak, że telefon "sztywno" trzymał się w kieszeni.

Wyniki:

image.png

Tutaj odchylenia już nieco większe, jednak moim zdaniem nadal bardzo dokładne. Nie wiem dlaczego, ale jeden odczyt diametralnie różnił się od poprzednich. Możliwe, że przy dokładniejszych badaniach należałoby go pominąć. Sami zobaczcie rozkład w poniższej tabeli:

Test nr 3

Założenia:

Telefon trzymany w bocznej, wewnętrznej kieszeni spodni. Spodnie luźniejsze, tak, że telefon mógł "latać" w kieszeni na boki niezależnie od ruchu nogą związanego z robieniem kroku.

Wyniki:

image.png

Tutaj rzetelność pozostawia już wiele do życzenia. Ilość kroków całkowicie rozmija się z tą pokazywaną przez aplikację. Aplikacja generalnie pokazuje bardzo zawyżoną wartość, prawdopodobnie przez to, że telefon po prostu lata sobie w kieszeni powodując dodatkowe ruchy, które odczytywane są jako kroki. Jeden z pomiarów nietypowo wskazał liczbę niemalże równą faktycznej ilości kroków (patrz pomiar nr 5 w poniższej tabeli). W tym przypadku poruszałem się bardzo szybkim, energicznym i zdecydowanym krokiem. Prawdopodobnie więc wszystkie mniej zdecydowane ruchy telefonu obijającego się na boki zostały zignorowane, a jedynie te, gdzie telefon wraz z nogą poruszał się zdecydowanie w przód i w tył zostały zliczone jako kroki.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pamiętaj, że oprócz "Nobla" masz nagrodę "ignobla" :D

O tej wcześniej nie słyszałem :D Może będzie łatwiej zdobyć :D

Congratulations @verticallife! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!