50/50 czy 100% Steem Power - wskazówki praktycznesteemCreated with Sketch.

in polish •  7 months ago  (edited)

Co prawda temat był już kilkukrotnie przedstawiany na Steemit, jednak w obliczu pikujących kursów kryptowalut myślę, że warto wrócić do tematu. Sam bowiem złapałem się na tym, że moje ostatnie wybory nie były do końca optymalne.

Publikując post na platformie Steemit mamy do wyboru trzy opcje wynagradzania. Są to odpowiednio (użyję tutaj sformułowań dostępnych poprzez busy.org, ponieważ aktualnie z jego layoutu korzystam, jednak wszystkie pozostałe interfejsy powinny mieć adekwatne, choć może nieco inaczej sformułowane opcje):

1) 100 % mocy Steem (czyli Steem Power)
2) 50% SBD i 50% SP
3) Odrzucona (przyp. nagroda dorzucona)

Załóżmy, że naszym celem jest maksymalizacja zysku. Pytanie brzmi, którą z tych opcji powinniśmy wybrać dla naszego postu, który właśnie chcemy opublikować.

Z informacji, które udało mi się zdobyć doszedłem do tego, jak działają poszczególne opcje wynagradzania, a to w naszym przypadku będzie miało kluczowe znaczenie.

rewards.jpg

1) 100 % mocy Steem (czyli Steem Power)
W tym przypadku całość naszej nagrody otrzymamy w Steem Power. Ilość SP będzie zatem uzależniona od kursu SP.

2) 50% SBD i 50% SP
W tym przypadku połowę nagrody otrzymamy w Steem Power, natomiast drugą połowę otrzymamy w SBD. Załóżmy, że nasz artykuł zarobił 2$. Otrzymamy 1$ w SBD oraz 1$ w SP. Ilość SP podobnie jak w powyższym przypadku będzie zależała od kursu SP. Nieco inaczej sprawa będzie wyglądać w przypadku SBD. SBD z założenia miało mieć wartość ok. 1$, dlatego też tutaj przelicznik jest 1:1. Za 1$ otrzymamy dokładnie 1 SBD niezależnie od jego kursu. Co z tego dla nas wynika.

Jeżeli średni kurs SBD (z kilku ostatnich dni) dostarczany przez witnessów jest poniżej dolara, wtedy lepiej wybrać opcję 100% SP. Jeżeli kurs ten jest wyższy od 1$, wtedy lepiej wybrać opcję 50/50

3) Odrzucona (przyp. nagroda dorzucona)
W tym przypadku zrzekamy się nagrody autorskiej.


Jak się okazało dużo szczegółowiej temat został opisany również przez @jacekw w tym poście do którego przeczytania zachęcam.

Jeżeli coś pomyliłem lub przedstawione przeze mnie powyżej informacje nie są już aktualne po ostatnim hardforku, proszę o informację w komentarzach. Niestety wszystkie informacje jakie udało mi się znaleźć zostały opublikowane jakiś czas temu. Nie słyszałem co prawda o zmianach, jednak mogłem coś przeoczyć, dlatego mile widziane komentarze, gdyby okazało się, że coś jednak działa inaczej.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ogólnie rozumowanie w dobrą stronę, ale:

  1. 50% / 50% nie oznacza, że połowa będzie w SBD, tylko w płynnych środkach (SBD + STEEM), a to w jakich proporcjach zależy od zadłużenia SBD w stosunku do STEEM
  2. Ostatnio zadłużenie jest około 10%, więc płynne środki są wypłacane w STEEM, a w takim wypadku 100 % STEEM POWER jest równoważne 50% STEEM / 50% STEEM POWER, więc liczba uzyskanych STEEM jest dokładnie taka sama.
  3. Nawet jeśli liczba tokenów jest taka sama, to wybór 50% / 50% ma tę zaletę, że połowa to płynne środki, którymi można przeznaczyć na dowolny cel
  4. Ostatnio nawet zrobiłem na ten temat mały post :P https://steemit.com/polish/@jacekw/steem-pl-praktycznie-wyplata-postow

@jacekw jakoś ominąłem wcześniej Twój post. Podlinkowałem go teraz pod moim, bo widzę, że dużo szczegółowiej to opisałeś. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko ;)

@jacekw jakoś ominąłem wcześniej Twój post. Podlinkowałem go teraz pod moim, bo widzę, że dużo szczegółowiej to opisałeś. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko ;)

rzeczywiście, przegapiłem ten post.

Congratulations @verticallife! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 700 upvotes. Your next target is to reach 800 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!