Hello everybody!

in polish •  last year 

Hi steemit friends!
How are you?
I wrote this post because i had boring day :/
How you spend this week? With family? At work? I was on birthday party! In this net i have glass vessel :p
Soon i will upload my new movie because today i recorded a few scenes!
I have a small question , what is your favorite colour of t-shirts?
:)

Witam społeczność steemit!
Jak się macie?
Napisałem ten post ponieważ miałem bardzo nudny dzien
Jak spędziliscie ten weekend? Z rodziną? W pracy? Ja byłem na imprezie urodzinowej! W tej siatce miałem nie wielkich rozmiarów szklane naczynie :p
Wkrótce dodam nowy film ponieważ dzisiaj nagrywałem do niego pare scen!
Mam małe pytanko , jaki jest twój ulubiony kolor koszulek?
:) 34135830_1362466343854511_7485599754605297664_n.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super post! :)