RE: Przeżyłem zawał!

You are viewing a single comment's thread from:

Przeżyłem zawał!

in polish •  last year 

Dzięki również! :)
Niestety, czasami nawet starsi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale jest wiele osób, które np. nie potrafiłby się schylić do nogi, żeby samemu zatamować krew, podnieść się samodzielnie...
Chodząc po kolędzie spotykałem wiele takich osób i to jest trochę smutne. Bo co z tego, że przychodzi co jakiś czas opiekunka. Opieka jest potrzebna tak naprawdę 24h/dobę.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!