You are viewing a single comment's thread from:

RE: Krypto Ciekawostka💡

in #polish2 years ago

Lubię projektować i coś zmieniać czasem. Uważam, że człowiek jest głównie wizualistą zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdzie przy tak sporym napływie informacji (lub dezinformacji) na świecie, pismo obrazkowe jest najlepszym rozwiązaniem.

Swoją drogą jak Ci się podoba?