Sort:  

Ważne by eksperymentować z formą.

Lubię projektować i coś zmieniać czasem. Uważam, że człowiek jest głównie wizualistą zwłaszcza w dzisiejszych czasach gdzie przy tak sporym napływie informacji (lub dezinformacji) na świecie, pismo obrazkowe jest najlepszym rozwiązaniem.

Swoją drogą jak Ci się podoba?

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.15
JST 0.160
BTC 60955.22
ETH 2398.18
BNB 526.79
SBD 8.92