I declare that due to going abroad I will not be able to stream Fortnite.

in polish •  last year  (edited)

PL

Witam !!!

Ogłaszam że z powodu wyjazdu za granicę nie będę w stanie streamować Fortnite.


Eng

Hi !!!

I declare that due to going abroad I will not be able to stream Fortnite.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Czy to jest naprawdę taka ważna informacja, że trzeba ją umieszczać na #polish?

Okej, przepraszam może i popełniłem błąd ale jak mam zakomunikować moich followersów nie mając żadnych social mediów ?

Twoi followersi widzą wszystko co piszesz (publikujesz), więc przy takich krótkich informacjach lepszym rozwiązaniem będzie dodanie jakiegoś swojego tagu zamiast wrzucanie tego do #polish.

Dziękuję za wyjaśnienie i przepraszam po raz drugi.

Congratulations @sztefan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!