Wyzwanie: Lecimy po 1 BTC #3

in polish •  5 months ago

Przegląd wyzwania lecimy po jednego Bitcoina. Wczorajszy dzień, który rozpoczoł się od zamiany tokenów 24193 CoinPot do czterech kryptowalut. Niestety zrobiłem małą gapę i kosztowało mnie ponad 200 tokenów straty.

Biorąc pod uwagę wzrosty, w ciągu 24 godzin nastąpiła również zamiana BCH i DASH inkasując 851 tokenów, CoinPot. Stan obecny na daną chwilę jak widać w tabeli.

Nazwa Ilość kranik +/-
CoinPot 10670    18
BTC 0.00024841 0.00000190
LTC 0.01726287 0.00003999

Wiadomości


Producent elektroniki Samsung złożył znak towarowy, który sugeruje, że może rozważyć zintegrowanie portfela z kryptowalutą i smartfonami.
Czytaj>>>Samsung Files UK Trademark for Smartphone Crypto Wallet


Holenderska firma kryptograficzna Libereum ogłosiła nabycie hiszpańskiego klubu piłkarskiego Elche CF, z siedzibą w prowincji Alicante. Czytaj>>>Blockchain Company Buys Spanish Soccer Club, Cementing Crypto-Sports Connection
Gigant kart kredytowych Visa Inc. przejmuje brytyjską firmę Earthport za płatności w wysokości 250,6 mln USD. Czytaj>>>Visa Acquires Ripple Partner Earthport For $250 Million


Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group Konto Grupy: @sp-group


Opis CoinPot + Kraniki
Opis Wyzwania
Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.