You are viewing a single comment's thread from:

RE: Niewygodnie na steemit

in #polish2 years ago (edited)

Oj młody rośnie !!! Co do linków to osobiście polecam Steemauto, zakładka fanbase. Ustawiasz sobie, kilku ulubionych osób i ma przyjemny interfejs.Co do problemów to stale coś zmieniają i następny krok to zabranie flag na przycisk donvote. Jak tam na giełdzie czy odpuściłaś?

Sort:  

Na giełdę wróciłam w zeszłym tygodniu, ale całkiem inaczej to wygląda niż wcześniej, bo nie ma godzin spędzonych przed komputerem :) ale kto wie może to i na lepiej mi wyjdzie jeśli chodzi o wyniki. Pozdrawiam!!! :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 35790.85
ETH 1219.37
USDT 1.00
SBD 3.24