You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fundamentalne błędy prof. Szahaja - polemika

in #polish3 years ago

W punkt @barcisz, przekonałeś mnie.

Tylko tyle, że...

mnie wcale nie musiałeś przekonywać. Zgadzam się z większością Twoich twierdzeń i argumentacji.

Resteemuję, może jeszcze do kogoś dotrze.