[Pomysł na weekend_004] Air Show 2018 w Radomiu (Poland) część 4

in polish •  10 months ago 

Krótki opis wydarzenia można znaleźć w części 1 relacji z imprezy (link na końcu postu).
Zdjęcia można powiększyć poprzez ich kliknięcie.

airshow_32.JPG

airshow_33.JPG

airshow_34.JPG

airshow_35.JPG

airshow_36.JPG

airshow_37.JPG

airshow_38.JPG

airshow_39.JPG

airshow_40.JPG

airshow_41.JPG

airshow_42.JPG


Aparat: Panasonic DMC-G3


Dziękuję za obejrzenie.


Wcześniejsze moje wpisy na temat pokazu:
część 1
część 2
część 3


Pamiętaj, że zgodnie z zasadami steemit, Twój głos ważny jest tylko przez 7 dni od utworzenia postu. Dlatego jeżeli uważasz, że treść tego lub poprzedniego postu była interesująca zagłosuj tutaj i obserwuj, aby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @splife! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!