Sfokusowani #17 [PL/ENG]

in polish •  2 months ago 

lens-3046269_1280.jpg

Witajcie!
Z tej strony @julietlucy
Przychodzę do Was dziś z:

  • wynikami Sfokusowanych#15;
  • podsumowaniem Sfokusowanych#16;
  • tematem Sfokusowanych#17.

Zapraszamy!!


Zwycięzcami konkursu Sfokusowani#15 są:

  1. @browery i @dorotti
  2. @pignys

Gratulujemy!


Zakończył się etap pierwszy konkursu Sfokusowani #16:

Udział w zabawie wzięły trzy osoby.


Głosowania na uczestników szesnastej edycji jest tutaj i trwa ono do niedzieli do czasu ukazania się "Niedzielnika"


Temat szesnastej edycji konkursu to: LUDZIE OD TYŁU

Dzisiejszy temat jest jednym z wielu zaproponowanych przez naszego stałego i jednego z najlepszych uczestników @yellowomode. Wydaje mi się, że temat ten jest dość łatwy do ugryzienia a jednocześnie daje szerokie możliwości.


ZASADY:

Post zgłoszeniowy powinien zawierać w tytule słowo „Sfokusowani”. W poście macie za zadanie umieścić niepublikowane wcześniej zdjęcie inspirowane tematem. Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Jedno zdjęcie na jednego autora. Publikacja musi zawierać tagi: #sfokusowani oraz #pl-fotografia. Zdjęcie musi zostać podlinkowane pod postem aktualnej zabawy. Prace możemy zgłaszać od momentu ukazania się poniedziałkowego postu z tematem do niedzieli do ukazania się Niedzielnika, pod którym prosimy steemian o głosowanie.

Dziękujemy!!

Chętnych sponsorów prosimy o komentarze pod tym postem lub kontakt na naszym kanale discord: https://discord.gg/rcvWrAD Lista sponsorów będzie aktualizowana na bieżąco.
Przelewy na konkurs dokonujcie na konto @julietlucy!!

Ja- @julietlucy będę publikowała zdjęcia w zabawie, ale nie można oddawać na mnie głosów.

Pstrykajcie i dołączajcie do zabawy!
ang.png

Welcome!

It's me- @julietlucy
I'm coming to you today with:

  • the results of the Focused#15;
  • summary of the Focused#16;
  • The theme of the Focused#17.

Enjoy!


The winners of the Focused#15 are:

  1. @browery i @dorotti
  2. @pignys

Congratulations!!


The first stage of the Focused #16 competition has come to an end:

Thank you all for joining us and see you in the next editions!


The theme of the 17th edition of the competition is: people from behind


RULES:
Entry post should contain the word "Focused" in the title. In the post, you have to post place a previously unpublished picture inspired by the theme. The photo should contain a note where, when and what it was taken and a short description. One photo per author. The publication must contain tags: #sfokusowani. The photo must be linked to the post of the current game. Applications must be submitted from the time of Monday's posting with the theme to Sunday until "Niedzielnik" publication, under which we ask Steemian to vote.

Thank you!

If you are interested in sponsors, please comment on this post or contact us on our discord channel: https://discord.gg/rcvWrAD The list of sponsors will be updated on a regular basis.
Transfers to the contest should be made to @julietlucy!

I- @julietlucy will publish photos in the contest, but you can't vote for me.

Take a shot and join the competition!
Advertisement:

small_2028654704.jpg
Bay & Sell GAMES

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: