Piotr Wójcik. "Katowice 150 + 1" w Kazaniu (Rosja)

in polish •  2 years ago  (edited)

Od 15 lutego do 11 marca w Kazaniu (Rosja), w Centrum Kultury "Smena" odbędzie się wystawa polskiego fotografa Piotra Wójcika "Katowice 150 + 1".

Katowice są stolicą Górnego Śląska, przemysłowego centrum Europy w początkach XX wieku. Obecnie z 13 sąsiadującymi miastami, Katowice są największą metropolią w Polsce, którą zamieszkuje ponad 3 miliony osób. Jeszcze pod koniec XX wieku, obraz miasta zdominowany był przez przemysł ciężki, huty i kopalnie. Po przemianach demokratycznych i rynkowych 1989 roku Katowice zaczęły zmieniać swój charakter. Początek XXI wieku to przemiana miasta z centrum przemysłowego w kulturalne, naukowe i biznesowe.

Autor wykonał 150 portretów/wywiadów z mieszkańcami Katowic a zaproszeni przez niego artyści 15 fotografii pejzażu i wideo wybranych miejsc w Katowicach. Dobór bohaterów jest zaskakujący, odkrywający nowe przestrzenie idei i myśli o mieście i jego mieszkańcach. Konfrontacja pomiędzy przemysłową historią miasta a współczesnością opowiadaną przez rozmówców zaskakuje, intryguje.


(c) Piotr Wójcik

Fotografie portretowe zostały wykonane w mieście, w miejscach bliskich bohaterom projektu. To oni wskazali autorowi gdzie chcą być sfotografowani. Portrety mają swój kontekst, przedstawiają człowieka w przestrzeni miejskiej ale również w intymnej, domowej.


(c) Piotr Wójcik

Fotografie charakteryzują się wizualną, stylistyczną jednością a zarazem są różnorodne pod względem treści. Zostały wykonane na czarno-białym negatywie. Ten klasyczny a zarazem szlachetny sposób zapisywania obrazu, odwoła się do przeszłości, „zbrudzi” swoją strukturą obrazu idealny wykreowany przez sprzedawców i media świat z którym na co dzień obcujemy.


(c) Piotr Wójcik

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://www.picture-doc.org/150-1-katowice/

You got a 0.87% upvote from @postpromoter courtesy of @smotritelmayaka!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

You got a 1.55% upvote from @buildawhale courtesy of @smotritelmayaka!
If you believe this post is spam or abuse, please report it to our Discord #abuse channel.

If you want to support our Curation Digest or our Spam & Abuse prevention efforts, please vote @themarkymark as witness.

Trochę smutne te zdjęcia. Śląsk i między innymi Katowice wyglądają trochę inaczej. Szkoda że nie ma tutaj żadnego folkloru który u nas na śląsku jest dalej obecny. Są małe miejscowości kaj godo sie gwarom, som chlewiki kaj czimo sie króliki, som chopy co czimajom dalij gołymbie. Szkoda że tego nie pokazano. Szkoda że nie pokazali barbórek gdzie brać górnicza się bawi. Szkoda że nie ma wesołości na tych zdjęciach. Przecież jest tyle pięknych wesołych miejsc i sytuacji, a tu jakby wszyscy zaraz mieli umrzeć. My ślązacy nie jesteśmy przecież smutasami

Przepraszam, ale nie jestem autorem tych zdjęć!!!
Piotr Wójcik jest polskim fotografem i to jest jego wystawa prac w Rosji!

Wiem że nie jesteś autorem. Nie odbieraj mojego wpisu jako jakiś atak, nie takie było zmierzenie:). Zdjęcia są bardzo piękne. Chodzi mi o że mnóstwo artystów przedstawia ten śląsk jak krainę z fallout 4

This post has received gratitude of 2.24 % from @appreciator thanks to: @smotritelmayaka.

Z Katowicami związany jest spory kawałek mojego życia :)

A ja nigdy nie byłem tam ...))))