Taki mi siostra zrobiła tatuaż na zadku / That's how my sister made a tattoo on my ass

in polish •  2 years ago 

Co tu wiencej godać.... Wejrzycie na te kwitka i chwolcie @crazygirl !

*What to say. Look at these flowers and praise @crazygirl *

t1.jpg

t2.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ładny tatuaż i nie tylko :3

W stringach?

Nie, w tatuażu.

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.