Szpagat po ślonsku / Twine in Silesia

in polish •  2 years ago 

Może Wom sie zdoć, że to je takie ańfach zrobić ślonski szpagat, ale godom Wom - ślonski szpagat je gorszy niż normalny!

You may think that making Silesian twine is simple - but I tell you it is worse than normal.

photographer: @fraktale

gg.jpg!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ty to je richtig gryfny szpagat. Jo bych tak nie umioł, bo mom za wonskie kalesony :)

Dzienki, poświęciłażech se dla Wos.

Szpagat godosz...? No to kaj mosz tyn sznurek? :D

Żodyn ni wi...

Jo wia, że "szpagat" po ślónsku to "sznurek" ;) Żodyn Ci tygo niy pedzioł?

Dear friend! Next time also use #artzone and follow @artzone to get an upvote on your quality posts!