"Litwa - obyczaje i zwyczaje": Jeżdżenie z wódką (Kuczawimas)

in polish •  8 months ago  (edited)

vilnius048.jpg

JEŻDŻENIE Z WÓDKĄ
(Kuczawimas)

W jesieni późnéj, gdy już każdy kmiotek przysposobi sobie kilka gonów wódki; na Żmudzi i w trakcie Zapuszczańskim, przebierają się za żydów, i wziąwszy z sobą kilka hlaków krupniku, kilku grajków, jadą do jakiegokolwiek zamożnego wieśniaka i tam przez kilka dni hulają. Z tego domu, ruszają potém do następnych. To trwa niekiedy kilka tygodni.

Uroczystość Kuczawimas, jest zupełnie podobną do dawnego polskiego Kuligu, i zapewne jest jego naśladowaniem.


Poprzednia część: Podbieranie miodu (Bycziulinis)
Następna część: Urodziny i Chrzciny


Kilka słów o projekcie Skryptorium

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!