Sort:  

Pani Stasia w gruncie rzeczy jest dosć samotną kobietą i zawsze bardzo sie cieszy kiedy ktoś ją odwiedzi czy napisze. Myślę że mogłabym zapytać Panią Stasię o to czy życzyłaby sobie żeby ktoś inny mógł jej wysłać list czy pocztówkę. Wydaje mi się że byłaby zadowolona- widziałam u niej kolekcje kartek świątecznych od różnych ludzi, w tym od innych zagubionych na szlaku podróżników, którzy zagoscili w jej chatce.

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.13
JST 0.147
BTC 60153.28
ETH 2152.97
BNB 574.55
SBD 8.49