You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Poradniki][Steemit] Steemitowy Markdown dla Opornych (część 1)

in #polish4 years ago

A jak podzielić tekst na kolumny (Np lewa polski a prawa angielski)? Tego jeszcze nie ogarnęłam :)