Sort:  

Mam nadzieję, że dobrze, bo w sumie dlaczego miałoby się to przyjąć źle? :) Zakładanie konta jest irytujące ze względu na długi czas oczekiwania, a dzięki @steemfounders takie konto może powstać w kilka godzin.

To jest duuuży plus, ja czekałem raptem kilka godzin ale to było w styczniu. Natomiast mój brat czekał kilka dni. Pozdrawiam.

To miałeś naprawdę olbrzymie szczęście :D Standard to kilka dni oczekiwania, a ostatnio to czas ten się liczy w tygodniach...

"wykopki" twierdzą że czeka się 2 miesiące, więc ... to jest ich wiarogodność jak na tacy

Ale tak jest. Niektórzy czekają nawet po dwa miesiące. To kwestia losowa. Ale właśnie dlatego jest to tak irytujące - nie można być pewnym kiedy dostanie się konto. Tutaj rozwiązujemy ten problem przynajmniej częściowo ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 18875.85
ETH 1010.36
USDT 1.00
SBD 2.83