Sort:  

Może i w szkole, ale to szkoła życia na Steemie. Tym bardziej mi miło, że uważasz materiały za przydatne. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11397.75
ETH 389.18
SBD 1.04