RE: Rozmyślania przy herbacie #1

You are viewing a single comment's thread from:

Rozmyślania przy herbacie #1

in polish •  3 months ago 

Ujdą, ale po plakietce wnioskuje że to zwyklak, jak pamiętam to te piramidki mają też inne plakietki

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Przyznaję się, że to zwykle liptony ;) Nie ma potrzeby rozwlekania się nad tym.

I tak nie oddam moich insygniów herbacianego maga.

·

:D nie no prawdziwy mag tankuje mane z czego może jak nie ma wyjścia, więc myślę że z braku lepszych możliwość jesteś w pełni usprawiedliwiony

Posted using Partiko Android