Kola – photo story of the ordinary dog!

in polish •  last year  (edited)

Hello Steemit!

Today I will show you some photographs of my dog!

She is ordinary dog for you but for me it is not so obvious. She is extraordinary! – see below:

IMG_20170718_132313.jpg

Relax or she wants something?

My dog – Kola, has about 10 years now and she is still very active dog. We have taken her to watch over our house but we did not know that she will not be big dog.
Once we have taken her, she slept with us at home and everyone has accepted her and from this time she is living with us.

Dziś przedstawię Wam krótkie photo story mojego pupila !

Jest zwykłym psem, kundelkiem, ale dla mnie jest jednak psem niezwykłym!
Mój pies – Kola, ma aktualnie około 10 lat i wciąż jest bardzo aktywnym psem. Wzięliśmy ja aby broniła naszego domu, jednak okazała się zbyt małym psem by przeżyć w budzie. Dzięki temu, że jest małym kundelkiem zamieszkała z nami w domu i często śpi ze mną. Zapraszam na photo story!

IMG_20170904_100323.jpg

She is missing her owner - my mother

IMG_20171026_123851.jpg

Man, I'm bored!

IMG_20171218_192434.jpg

Can you give us something to eat?

IMG_20180422_124503.jpg

Relax

IMG_20180419_072857.jpg

It was a good party yesterday!

IMG_20180422_124407.jpg

Thanks for watching me!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dogs aren't colorblind but their eyes don't have receptors for red. They see in shades of black and white and also in shades of blue and yellow.

Podobna do swojej właścicielki 😎😎