Zachód słońca w Gliwicach - jest chłodno, ale pięknie!

in #polish3 years ago (edited)

No i stało się... mimo, że zima oficjalnie się jeszcze nie skończyła wróciłem do kraju :) był to powrót raczej niezaplanowany. Nazwijmy go ogólnie: sytuacja rodzinna.

Wszyscy znajomi mówią jak bardzo mi się udało, że jest tak ciepło i słonecznie. Faktycznie, powodów do narzekania nie powinienem mieć. Poprzedni okres był ponoć chłodniejszy i bardziej... szary :) Dzisiejszy zachód słońca umalował niebo takimi oto kolorami

Lenovo_A1000_IMG_20180131_165025.jpg

Jak to zwykle się mówi - wszystko zależy, z czym dana sytuacja jest porównywana. Powrót z Meksyku jest dla mnie szokiem termicznym i nie ukrywam tego. Zauważyła to nawet pani na targu: "a co się pan tak trzesie?" - zapytała :)

W każdym razie nie temperatura i pogoda są najważniejsze. Bliscy nam ludzie, rodzina, przyjaciele. To jest tak naprawdę ważne, a nawet bezcenne...

cdn

Sort:  

Congratulations @romanelplaco! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @romanelplaco! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.92
TRX 0.12
JST 0.114
BTC 50456.23
ETH 3904.12
BNB 607.77
SBD 6.22