Trudne kwestie i sprzeczności między Biblią a naukami kościoła

in polish •  2 months ago

Każda religia bywa bardzo trudna do zrozumienia, jeżeli zaczynamy szukać głębiej. Studiowanie Pisma Świętego pozwala zauważyć wiele sprzeczności pomiędzy księgą chrześcijan, a naukami kościoła. Czy kościół zmienił biblijne doktryny? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Oddawanie czci obrazom

Kościoły pełne są obrazów, witraży czy innych dzieł sztuki. Domy również. Do tego przydrożne kapliczki propoagujące kult maryjny. Kościół katolicki pod tym kątem jest bardzo zróżnicowany. Od skromnych wiejskich kościółków po wytworne pałace, jak ten w Licheniu. Gdzie w tym wszystkim jest wiara? Powinna być w umyśle, a często przybiera na tyle materialny obraz, że aż się błyszczy. Pierwsze przykazanie ma nieco szerszy wymiar, niż nauczane na lekcjach religii.

Nie będziesz miał cudzych bo­gów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na nie­bie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie bę­dziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył.

Oczywiście można w cytatach biblijnych doszukiwać się symboliki i być może czasem należy. W tym przypadku jednak trudno nie rozumieć cytatu dosłownie. Chociaż, z drugiej strony można znaleźć takie słowa:

Dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebła­galni.

Cheruby to istoty przypominające anioły. Zatem czy te cytaty się kłócą? Można to tłumaczyć jako przyzwolenie na czynienie pomników, natomiast zakaz oddawania im czci, ponieważ cześć należy się tylko Bogu. A gdzie w tym wszystkim jest kościół jako instytucja? Chyba niektórzy hierarchowie o piśmie zapomnieli.

lichen-3388527_960_720.jpg

Celibat

To wyłącznie przykazanie kościoła. Biblia absolutnie go nie nakazuje

Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania

Celibat ustalono podczas Soborów Laterańskich w XII wieku. Być może wiązało się to z konfliktami hierarchów kościelnych ze spadkobiercami majątku po zmarłym księdzu. Ci pierwsi uznawali, że skoro ksiądz był człowiekiem kościoła, to i kościołowi należy się majątek. Inna prawa, że celibat jawnie był łamany nawet przez samych papieży. Wśród następców św. Piotra nie brakowało szaleńców, homoseksualistów, kobieciarzy czy hazardzistów. Opinie na temat obowiązku celibatu wśród księży są podzielone. Wiele osób przypisuje celibatowi problem skandalów seksualnych we współczesnym kościele.

A wyszedłszy z synagogi, wstąpił do domu Szymona. A teściowa Szymona miała wielką gorączkę i wstawiali się u niego za nią[...]

Apostołowie Jezusa mieli żony i nie było w tym nic dziwnego. Poza tym, przecież według kościelnej nauki, nieczystość to grzech. Czyli, któtko mówiąc - seks w związku nie uznanym przed kościół katolicki. Logicznie rzecz biorąc, czy gdyby ksiądz się ożenił, żyłby nadal w czystości?

Spowiedź

Kwestia bardzo sporna. Kościół twierdzi, że Jezus dał apostołom władzę do odpuszczania grzechów tymi słowami:

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuści­cie grzechy, są im odpuszczone, a którym za­trzymacie, są im zatrzymane

Czyli kapłani mieliby być następcami apostołów. Czyż księża nie dali sobie tej władzy sami...? Ponadto w chrześcijaństwie mamy kilka wyznań, a nie w każdym jest spowiedź. W obliczu słów Jezusa w Biblii, sakrament powinien być stosowany wszędzie. Jednak np. w kościele luterańskim - spowiedź wygląda zupełnie inaczej i najczęściej wyznawana jest przez modlitwę. Bo przecież Pismo Święte nie wskazuje jak spowiedź ma wyglądać. Zatem spowiedź przed księdzem to wyłącznie element katolickiej tradycji.

priest-2711054_960_720.jpg

Kult świętych

Modlitwy do świętych to stały element katolickiej tradycji. Czy jednak zgodny jest z Pismem Świętym?

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus*

Biblia wyraźnie nakazuje, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus. Natomiast kościół tłumaczy - że jedynie prosimy świętych o modlitwę do Pana Boga. Nie modlimy się stricte do nich. Ale czy to już nie jest pośrednictwo? Czy nie wiąże się nieco z pierwszym przykazaniem?

Chrzest

Kolejna bardzo trudna kwestia. W tym przypadku chrzest nakazuje Biblia. Natomiast warto się zastanowić, czy nie powinien być świadomą decyzją. Z jednej strony sam Jezus został ochrzczony jako dorosły i świadomy człowiek. Z drugiej obowiązkiem chrześcijanina jest szerzenie wiary, która między innymi objawia się przez obdarzenie potomka tym sakramentem.

I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie

Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest

No właśnie, Koryntianie - podobnie jak Jezus, przyjęli chrzest świadomie. Gdy uwierzyli. Noworodek nie jest jeszcze świadomy, a chrzest może przyjąć dużo później.

church-window-1016443_960_720.jpg

Podsumowanie

To tylko kilka z wielu trudnych biblijno-kościelnych przykładów. Myślę, że wiele słów w Biblii należy odczytywać symbolicznie czy szukać drugiego dna. Nie urodził się jeszcze taki, który by zrozumiał księgę dokładnie i w całości. Odnoszę wrażenie, że sam kościół często jej nie rozumie i postępuje nie tylko przeciw jej, ale również przeciwko swoim własnym zasadom. Przez liczne zawirowania i reformacje, kościół jako instytucja uległa wielu przeobrażeniom. Przez co trudno zmieścić ją w normach w 100% odpowiadających naukom biblijnych. Tym bardziej, że religia chrześcijańska to nie tylko katolicyzm, ale również inne wyznania, które różnie interpretują księgę.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nie od dziś wiadomo, że Kościół to instytucja, której głównym celem jest zarabianie kasy a nie nauczanie boskich przykazań (Rydzyk to już w ogóle "wybitny" przykład).
Wszystko co wymieniłeś w artykule to są wymysły Watykanu, które nie mają nic wspólnego z naukami Jezusa. Tak samo, skąd się wzięła chociażby choinka i jajka ? To są elementy związane z wierzeniami plemion pogańskich, które w średniowieczu siłą były "przekonywane" na wiarę chrześcijańską. Gdy zachowało się kilka rzeczy, do których byli przyzwyczajeni, łatwiej było ich dostosować. W taki sposób w wierze katolickiej jest pomieszanie z poplątaniem, nad którym nawet nikt się nie zastanowi, bo tak przecież jest "od zawsze", a to przecież tylko wierzchołek góry lodowej ;)

Chciałem kiedyś zostać księdzem, ale tata mówił, że jestem na to za uczciwy xD

Zastanawiam się czasami, czy jako ateiści powinniśmy aby na pewno robić zarzut katolikom - z tego, że się nie trzymają Biblii. Czy to nie jest przypadkiem zaleta, że Kościół potrafi się adaptować?