RE: Czy warto iść na studia? Rozprawa nad polskim szkolnictwem wyższym.

You are viewing a single comment's thread from:

Czy warto iść na studia? Rozprawa nad polskim szkolnictwem wyższym.

in polish •  last year 

W filozofii przyrody nic. W podłączeniu tego pod kierunek studiów już wiele. Z założenia studia mają kształcić absolwentów, aby obrali ścieżkę zawodową związaną z kierunkiem. Co moim zdaniem tu nie występuje.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

"Z założenia studia mają kształcić absolwentów, aby obrali ścieżkę zawodową związaną z kierunkiem."
A skąd taki pomysł? Gdyby tak było to studia powinny zostać zastąpione kursami. Zgoda, że w przypadku kierunków inżynierskich tak jest, ale w humanistyce to byłoby zupełnie oderwane od rzeczywistości.

No cóż - jeżeli w strukturze uczelni mają zakład filozofii przyrody, który działa ambitnie, liczy się w naukowym świecie, to mogą w ten sposób aktywnie poszukiwać przyszłych pracowników naukowych.
Historię sztuki też część osób studiuje z myślą o karierze naukowej, część z pasji (a forsę planuje inaczej zarabiać), a część "bo trzeba gdzieś iść".

Tak samo z bibliotekoznawstwem :)

"Z założenia studia mają kształcić absolwentów, aby obrali ścieżkę zawodową związaną z kierunkiem." A skąd w ogóle wytrzasnąłeś takie założenie? Zawód mają dawać szkoły zawodowe, studia są od przekazywania wiedzy w danej dziedzinie.

Jednak na studia większość idzie po to by zdobyć dyplom. Samą wiedzę można zdobyć z innych źródeł