You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mam i ja! KOLCZYKI @VOITAKSOUTACHE - MUST HAVE KAŻDEJ KOBIETY!

in #polish2 years ago

Znam tę technikę i znam prace Kasi. 5 lat temu zajmowałam się szyciem biżuterii soutache.
Jest to bardzo czasochłonna praca, ale i satysfakcjonująca , a efekty zadowalają nie tylko twórcę. Wtedy jak zaczynałam przygodę z sutaszem w Grecji nikt tej techniki nie znał i jak widzieli moje prace to w szoku byli że takie cuda ze sznurków można stworzyć..
Ja ze względu na brak czasu musiałam te moje hobby przerwać niestety. Całą biżuterię wyprzedałam i jeszcze długo dostawałam majle z zamówieniami. Zostały mi zapasy sznurków i mam nadzieję że jeszcze kiedyś do nich powrócę....( chyba na emeryturze hehe) ale powrócę. Collage1.jpg

Sort:  

Pięknie! Podziwiam Was Kobitki za pasję i cierpliwość! Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz do tworzenia biżuterii bo naprawdę szkoda Twoich zdolności! Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
TRX 0.03
STEEM 0.16
JST 0.026
SBD 1.01