You are viewing a single comment's thread from:

RE: Motyle i inne skrzydlate greckie żyjątka w mojej okolicy - #tematygodnia.

in #polish5 years ago

Ta szewnica miętówka naprawdę robi wrażenie, coś pięknego.
Co do cykad, to może nie są piękne, ale je po prostu kocham!
Gdy zaczynają śpiewać cykady to znak że zaczyna się lato, ale Ty o tym dobrze wiesz Ewo. Lato bez cykad to lato stracone!
A ten ,,zielony słodziak '' to nie jest czasem patyczak?

Sort:  

Masz rację, cykady muszą być latem, muszą śpiewać :) Jak tylko zaczyna robić się ciepło to ja już nasłuchuję... najpierw słychać jakieś pojedyncze cykania, delikatne, nierównomierne... a za parę dni wielki nieustający koncert. I to jest właśnie greckie lato :)

Może i patyczak, poszukam w takim razie, dzięki Gosiu. Pozdrawiam serdecznie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27723.90
ETH 1793.68
USDT 1.00
SBD 2.75