Sort:  

No to rzeczywiście rozwiązuje problem, ale nie chce podążać Twoją drogą :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11579.33
ETH 386.33
SBD 1.04