Naukowcy mnie znienawidzą... ale Wam to pokażę !

in polish •  2 years ago

Jako, że siedzę w branży reklamy i czasem w naszym gronie znajdujemy pewne "smaczki" podzielę się pewnym znaleziskiem.

Pewnie wiele z Was często widzi reklamy z serii:
"Naukowcy znienawidzą mnie ale podam Wam sekret jak...."

No właśnie dla chcących zobaczyć więcej tego typu absurdalnych reklam zapraszam do obejrzenia:

https://dysk.onet.pl/link/sQv3e#.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mistrzowie marketingu :)

·

Dokladnie :)

Congratulations @ptaq! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!