RE: Scam'erzy okradli bitomat na 200 000 USD w Bitcoin'ach. Bitomaty NIE SĄ anonimowe!!!

You are viewing a single comment's thread from:

Scam'erzy okradli bitomat na 200 000 USD w Bitcoin'ach. Bitomaty NIE SĄ anonimowe!!!

in polish •  last month

Albo maska silikonowa na twarz :) Wystarczy teoretycznie zmienić geometrie nosa, zakryć znaki szczególne i zakryć uszy + czarne okulary :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!