NEM na krawędzi. Możliwy spadek nawet o 70% ceny.

in polish •  17 days ago

nem.png

NEM ma wielki problem. Spadki są wciąż kontynuowane i nic nie zapowiada zmiany tego scenariusza. Do przebicia ceny 1000 Satoshi pozostało niewiele. Sytuacja jest bardzo nieciekawa, gdyż najbliższe dno cenowe dla tego tokenu to okolice 300 Satoshi. Gdyby tak się stało, to przez długie miesiące będziemy pozostawali poniżej bariery 1000 Satoshi.

Czy już sprzedawać? Chociaż jestem zawsze daleki od wszelkiego rodzaju panicznych ruchów, to zdecydowanie odradzałbym kupować, ale to moja opinia i niekoniecznie musi być słuszna. HODL'ującym NEM'y przyda się dużo cierpliwości, która niekoniecznie musi się opłacić. Gdyby jednak ekipa NEM pozyskała jakieś strategiczne partnerstwo lub dobrych inwestorów, to kto wie. Czas zdecydowanie działa na niekorzyść NEM.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

🏆 Hi @psychebtc! You have received 0.3 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe and increase the reward for @psychebtc :) | For investors.

Congratulations @psychebtc! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 40 posts. Your next target is to reach 50 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!