Rok dwutysięczny osiemnasty :(steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Pewne błędy językowe są bardzo denerwujące, np. „wziąść”, czy „włanczać”. Dla każdego z nas pewnie inne. Mnie najbardziej drażni, gdy ktoś mówi „w roku dwutysięcznym osiemnastym”. Oczywiście może tutaj chodzić o każdy dowolny rok po 2000, nie koniecznie obecny.

2018.JPG

Rok 2000, czyli dwutysięczny, tak bardzo utkwił w głowach ludzi, że obecnie każdy kolejny rok w nowym tysiącleciu jest nazywany dwutysięcznym. Rok „dwutysięczny osiemnasty” to nic innego, jak osiemnasty rok dwutysięczny. Jest to o tyle zabawne, że rok dwutysięczny był tylko jeden i w najbliższym czasie więcej nie będzie. Z liczeniem lat dwutysięcznych jest zatem jak z liczeniem baranów przed snem. Nie ma ich, a jednak liczymy.

Smutne jest niestety to, że przez tyle lat nic nie zrobiono, aby ten błąd poprawić. Co więcej, osoby, które mogłyby to zrobić, powielają tę dziwną i niepoprawną formułę językową. Dziś zetknąłem się z czymś takim w kościele. Usłyszałem kapłana czytającego z ambony list pasterski. Lekko przysypiałem, gdy z głośników padło „w roku dwutysięcznym osiemnastym”. No i przestałem przysypiać, bo ciśnienie mi skoczyło. Nie sądzę, aby to był taki intencjonalny zabieg dla takich jak ja. Co ciekawe, kapłan był dość młody, góra kilka lat po seminarium. Jak zdołał je ukończyć nie znając poprawnie polszczyzny!? Moim zdaniem to wstyd dla jego wykładowców!

Osobiście wobec powyższego tracę nadzieję, że uda się ten błąd z potocznego użycia wyplenić. Może za sto lat, gdy Polacy zdadzą sobie sprawę, że „dwutysięczny setny osiemnasty” jest konstrukcją karkołomną? Nie ma już w telewizji tak popularnych niedawno programów o języku polskim, np. „Ojczyzna, polszczyzna” prof. Miodka. Media już nie edukują. Czasami sądzę, że to dlatego, że ludzie tam pracujący nie mają dostatecznej wiedzy, aby edukować innych, ale może to tylko moja złośliwość.

Niedawno w jednej z reklam odniesiono się do innego błędu w języku polskim czyli „włanczam i włączam”. Może więc ktoś ten nieszczęsny rok „dwutysięczny osiemnasty” też w jakąś reklamę wtłoczy wpływając na poprawność językową wśród naszych rodaków?

Tak już na zakończenie, aby wątpliwości nie było, spieszę dodać, że poprawna forma to „rok dwa tysiące osiemnasty”.

Sort:  

Tak samo jak "pierwszy stycznia", a nie "pierwszy styczeń". :) PS Poprawiłabym "nie koniecznie", jak już jest mowa o błędach. :D Pozdrawiam!

Bardzo drapiące w uszy i niestety wielokrotnie powtarzane są konstrukcje, w których nie wiadomo dlaczego dziennikarze i lektorzy wprowadzają liczebniki porządkowe. Szczerze nie znoszę "Formuły pierwszej" i "Migów szesnastych".

Coin Marketplace

STEEM 1.25
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 60100.19
ETH 2151.65
BNB 604.09
SBD 9.04