Gra Logiczna Z Zapałkami, Czyli Prosta Sztuczka Dzięki Której Zabłyśniesz W Towarzystwie

in polish •  2 years ago  (edited)

Czy masz paczkę zapałek? Czy wiesz jak ją wykorzystać będąc w towarzystwie? Od zarania dziejów tajemnicze triki m. in. sztuczki z zapałkami budziły podziw i fascynację. Wyobraź sobie jak jest postrzegana osoba, która w dzisiejszym zabieganym świecie prezentuje kilka niestandardowych trików… Poniżej znajdziesz instrukcję prostej gry logicznej z wykorzystaniem zapałek.

Układasz 3 kupki zapałek: 3 sztuki, 4, 5. Każdy z graczy może wziąć jedną lub kilka zapałek z jednej, wybranej przez siebie kupki. Jest więc możliwość, że jedna kupka zapałek może być odłożona za jednym posunięciem. Osoba, która weźmie ze stołu ostatnią zapałkę przegrywa. Zapałki odkładasz tak by przeciwnikowi zostały 2 kupki z taką samą liczbą zapałek. Np. przy stanie 2 + 2 przeciwnik zabiera 1 lub 2 zapałki, a wtedy Ty zgarniasz 2 lub 1 sztukę…

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @poradniki! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Ja bym nie nazwał tego sztuczką, tylko po prostu grą. I dodatkowo w związku z brakiem jakiegoś "triku", bazując na samej logice, macie takie same szanse.