Dzienniki fotograficzne/Photo diaries.

in polish •  last year 

IMG_5288.JPG

A gdyby tak w prawdziwym świecie istniały na prawdę miejsca magiczne ? ...

What if there really were magical places in the real world?

Beskid Makowski
Maków Beskids

Canon EOS 1200 D, 55 mm f/3.5-5.6

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To zdjęcie ma w sobie coś magicznego i ta zieleń po prostu super ujęcie.

"Witam" ja mam takie skojarzenie z tym zdjęciem przedstawia ożywione korzenie, które porywają krępują ludzi w lesie oczywiście jak zapadnie zmrok .....ma to coś ..... :)