FAŁSZOWANIE OPINII w internecie - o NIELEGALNYM procederze nieuczciwego marketingu

in polish •  last month

Witam. Gdy chcemy kupić sobie jakiś telefon albo sprzęt AGD, mamy na niego odłożoną określoną kwotę i chcemy sprawdzić, co jest dostępne w internecie, możemy napotkać się na opinie o produktach lub recenzje w postaci postów na Fecebooku. Mają one wpływ na naszą decyzję, ponieważ sugerujemy się nimi przy ostatecznym podjęciu decyzji. Okazuje się jednak, że świeżo zakupiony przez nas sprzęt ma liczne wady, o których nie przeczytaliśmy w żadnej krótkiej opinii albo recenzji, a nasza np. pralka jest bardzo awaryjna i niestabilna lub telewizor po kilku miesiącach ma kilkanaście martwych pikseli, a bateria w naszym nowym telefonie przestała wystarczać na cały dzień oraz jakby RAM trochę spowolnił.

W tym momencie padliśmy ofiarą nieuczciwego marketingu. Opinie, które czytaliśmy na temat produktów były po prostu kupione przez producenta. Tzw. trolle internetowe piszące opinie i recenzujące różne produkty dostają niemałe pieniądze za naciąganie potencjalnych klientów. Nieuczciwe firmy zamawiają setki nieprawdziwych opinii na dzień i płacą za to tysiące złotych!

Stawki są naprawdę różne!
Jeśli osoba przyjmuje takie zlecenie od pośredników, dostaje za jeden wpis kilka złotych, co może przynieść i tak ogromne korzyści majątkowe po wystukaniu kilkuset opinii dziennie.
Sytuacja ma się z grubsza inaczej, gdy zawodowy i doświadczony troll internetowy zgłasza się po zlecenie bezpośrednio. Wówczas cena jednej recenzji, dalej w formie tekstowej, może wynosić nawet 15 złotych! Pomyślcie, jakie życie prowadzi taka osoba, której wystarczy, że sto razy dziennie skopiuje i wklei swoją podnietę przelaną na klawiaturę, na kilka różnych stron internetowych.

Więcej szokujących informacji można znaleźć na tym filmie poświęconym takim zachowaniom.

Napiszcie, co sądzicie na temat takiego nieuczciwego marketingu. Czy takie postępowanie powinno być karane prawnie, czy raczej można to potraktować jako swoistą reklamę produktu? Sam proceder jest oczywiście nielegalny ze względu na prawo, które nakazuje poinformować widza/czytelnika o lokowaniu produktu. Każdy recenzent, któremu za wystawienie opinii zapłacono pieniądze lub ma po prostu pojawić się z produktem za określone wynagrodzenie, musi poinformować o płatnym lokowaniu produktu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @polskiarrow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!