[EN] [PL] Top 5 Video Recorders for the driver // 5 Najlepszych Wideorejestratorów dla kierowcy

in polish •  2 years ago 

The market for general-automotive gadgets is so large that it is easy to let in raspberries. And there is no point in buying something that will break down in a month and go to the trash. On the other hand, most of the so-called certainty to the car costs quite a lot of money.

We suggest to take the opinion of the majority - in the end, most can not be wrong. The most-watched moto-gadgets are absolutely dominated by recorders and reversing cameras for self-assembly.|

  1. Blaupunkt BP 2.0 FHD

This camera with the recorder is an absolute hit. Its lens offers an image angle of 120 degrees. In addition, it saves the image on the memory card in Full HD format. The camera also saves the sound and allows you to listen to and watch the recordings - it has a speaker and a screen size of 2 inches. It supports cards up to 32 GB and allows you to save images in a loop every 30 seconds, minutes or two minutes. The recorded material has the date and coordinates of the place. The camera prevents each recording from being deleted, during which the overload exceeded the set limit.

2.XBLITZ Park View

A real "harvester" that is perfect for any role. It is a discreet recorder integrated with the rear-view mirror, as well as a rear-view camera. What's more, XBLITZ allows you to record both the front and rear of the car at the same time. In addition, it is of course a full-fledged rearview mirror. The front camera records the image in Full HD, while the back camera in the resolution of 640x480. The camera will start recording eg after detecting an impact, not only while driving, but also at a standstill.

3.Navitel DVR R600

Recorder with a 170-degree viewing angle. Records an image in Full HD at 30 frames per second. It supports memory cards up to 256 GB, so you will never run out of recording space. It is easy to use and assemble.

4.Lamax Drive C7

Recording cameras enjoy the greatest interest among Internet users this year. This particular model will work without charging up to 24 hours, so that it will register any event while parking in the parking lot. It also offers easy and quick installation for the rear-view mirror and intuitive operation. Records the image in Full HD.

5.Media-tech MT4060 U-Drive

Another recorder in our overview. Thanks to the possibility of mounting behind the mirror, it does not restrict the field of view and is invisible to other drivers. It connects wirelessly to the phone, thanks to which we can quickly and conveniently set its operating parameters and review the recordings. He records in Full HD and takes pictures with a resolution of 12 megapixels. Supports memory cards up to 32 GB.

[PL]
Rynek ogólnomotoryzacyjnych gadżetów jest tak duży, że łatwo dać się wpuścić w maliny. A nie ma przecież sensu kupować czegoś, co za miesiąc się zepsuje i trafi do kosza. Z drugiej strony, większość tzw. pewniaków do auta kosztuje całkiem spore pieniądze.

Proponujemy zdać się na opinię większości – w końcu większość nie może się mylić. Wśród najczęściej oglądanych moto-gadżetów absolutnie królują rejestratory i kamery cofania do samodzielnego montażu.

1.Blaupunkt BP 2.0 FHD

Ta kamera z rejestratorem to absolutny hit. Jej obiektyw oferuje kąt obrazu 120 stopni. Ponadto zapisuje obraz na karcie pamięci w formacie Full HD. Kamera zapisuje także dźwięk i umożliwia odsłuchanie i obejrzenie nagrań – ma głośnik i ekran o przekątnej 2 cali. Obsługuje ona karty o pojemności do 32 GB i umożliwia zapisanie obrazów w pętli co 30 sekund, minutę lub dwie minuty. Zapisany materiał jest opatrzony datą godziną i współrzędnymi miejsca. Kamera zabezpiecza przed usunięciem każde nagranie, podczas którego nastąpiło przeciążenie wykraczające ponad ustawiony limit.

2.XBLITZ Park View

Prawdziwy „kombajn”, który idealnie sprawdza się w każdej roli. Jest to za razem dyskretny rejestrator zintegrowany z lusterkiem wstecznym, jak i kamera cofania. Co więcej XBLITZ umożliwia nagrywanie jednocześnie obrazu z przodu i z tyłu auta. Poza tym jest to oczywiście pełnoprawne lusterko wsteczne. Przednia kamera nagrywa obraz w Full HD, natomiast tylna w rozdzielczości 640x480. Kamera ta zacznie nagrywanie np. po wykryciu uderzenia, nie tylko w czasie jazdy, ale także też na postoju.

3.Navitel DVR R600

Rejestrator o kącie widzenia 170 stopni. Nagrywa obraz w Full HD z prędkością 30 klatek na sekundę. Obsługuje karty pamięci o pojemności aż 256 GB, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci miejsca na nagrania. Jest łatwy w obsłudze i montażu.

4.Lamax Drive C7

Kamery rejestrujące cieszą się w tym roku największym zainteresowanie wśród internautów. Ten konkretny model będzie działał bez ładowania aż do 24 godzin, dzięki czemu zarejestruje każde zdarzenie w trakcie postoju na parkingu. Oferuje także łatwy i szybki montaż do lusterka wstecznego oraz intuicyjną obsługę. Nagrywa obraz w Full HD.

5.Media-tech MT4060 U-Drive

Kolejny rejestrator w naszym zestawieniu. Dzięki możliwości zamontowania za lusterkiem nie ogranicza pola widzenia i jest niewidoczna dla innych kierowców. Łączy się bezprzewodowo z telefonem, dzięki czemu szybko i wygodnie ustawimy jej parametry pracy i przejrzymy nagrania. Nagrywa w Full HD i robi zdjęcia o rozdzielczości 12 Mpix. Obsługuje karty pamięci do pojemności 32 GB.

Facebook : https://www.facebook.com/PolscyKierowcy
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

very helpful for drivers

Please follow the rules in the group : ↕ Resteem to steemit. You have to resteem someone from the group before you post there. Then I will approve, upvote you and people from the group will resteem your post.

Jeszcze ceny by się przydały :)