[EN] [PL] Polish Drivers #147 Portion ! Polscy Kierowcy #147

in #polish3 years ago

Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 147 odcinek.

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 147 episode.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.08
JST 0.042
BTC 29319.12
ETH 1979.70
USDT 1.00
SBD 2.53