[EN] [PL] Polish Drivers #130 Portion ! Polscy Kierowcy #130

in #polish4 years ago (edited)

Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy"
jest to 130 odcinek..
Jak wiadomo, nie muszę rozpisywać się co tu zobaczycie..
Jakiś czas mnie tu nie było, zgubiłem hasła z dostępem do konta, po dłuższym czasie odzyskałem wszystko !

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 130 episode.
As you know, I do not have to write down what you see here.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy

Sort:  

Właściwie to nic nowego, choć najbardziej przeraża to, co wyprawiają rowerzyści - m.in. ten, z tego filmu. O parkingach nie ma co się wypowiadać - wystarczy, że spojrzę przez okno.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.08
JST 0.041
BTC 29165.93
ETH 1835.94
USDT 1.00
SBD 2.46