Fotopstryk #36: Szron / Frost

in polish •  8 months ago  (edited)

PL: W drodze po bułki 😉

ENG: On the way for bread rolls 😉

IMG_20190122_093806.jpg

IMG_20190122_094004.jpg

Wykonano / Taken by: Xiaomi redmi A1

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

o rety, gdzie te bułki?!? 🤔

(a później mamy nagłówki w gazetach:
"3 dni temu wyszła po bułki.." :D)

Spokojnie, to prosta i przyjemna trasa 😉

Gratulacje!

Twój post został opublikowany w dzisiejszym wydaniu Codziennika.

Jeśli chcesz wziąć udział w cotygodniowym konkursie Codziennika, odpowiedz Tak pod tym komentarzem, a Twój post weźmie udział w losowaniu płynnych środków Codziennika z całego tygodnia.

Pozdrawiam
@baro89

Tak

Congratulations @pkocjan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 400 replies. Your next target is to reach 500 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!