Szwaby precz, EOS i kilka ekonomicznych ciekawostek z przeszłości...

in polish •  3 months ago

... czyli kolejna (IV) edycja z cyklu kolekcjonerskie ciekawostki wygrzebane w szufladzie.

szwaby.jpg

porządkując różne szpargały trafiłem na kilka starych druków i dokumentów. Same w sobie nie są zbyt interesujące, ale zawierają intrygujące reklamy z okresu II RP. Właśnie takie jak ta powyżej:

Proszek na szwaby "PRECZ" tępi pod gwarancją wszelkie owady kuchenne. Pytanie co na to Niemcy?

i kolejny kwiatek, tym razem o kryptowalutowej konotacji:

eos.jpg

EOS Der elegante Schuhputz, czyli elegancka pasta do butów 🤣

Przedsiębiorstwo autobusowe, którego nazwa daje do myślenia...

bieg.jpg

i jeszcze kilka ciekawostek ekonomicznych:

Taryfa dorożek samochodowych i konnych, czyli ile w Łodzi kosztowały taksówki w 1939 roku.

dorozki.jpg

Taryfa telefoniczna (połączeń z Warszawy do innych miast Polski)

taryfa_tele.jpg

jak widać zarówno telefony jak i taksówki były dosyć drogie, biorąc pod uwagę, że koszt dzienny utrzymania 4 osobowej rodziny robotniczej wynosił wtedy 4 złote 75 groszy - jego szczegółowe rozbicie według stanu na marzec 1939 znajdziecie poniżej. Ceny są podawane w groszach!

koszty_utrzymania.jpg

i odnoszą się do naprawdę bardzo podstawowego utrzymania przy zamieszkiwaniu w mieszkaniu jednoizbowym i dosyć "dietetycznym" z dzisiejszej perspektywy wyżywieniu.

Żródło: materiały własne, w tym m.in. książki adresowe, spis abonentów telefonicznych, dzienniki urzędowe

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 13.08% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Hi @pibyk!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 4.098 which ranks you at #3240 across all Steem accounts.
Your rank has improved 12 places in the last three days (old rank 3252).

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 239 contributions, your post is ranked at #124.

Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers like your work!
  • You have already shown user engagement, try to improve it further.

Feel free to join our @steem-ua Discord server