Czechosłowackie obligacje || Československé dluhopisy

in polish •  8 months ago

Tak, tak, dluhopis to po czesku obligacja, a nie żaden długopis

Dluhopis to zapis długu (dlužní úpis), który to termin jeszcze w XIX wieku często można było spotkać i na polskich obligacjach.

image.png

Ciekawe polonicum: obligacja morawska z 1851 roku na 1000 guldenów, czyli złotych reńskich, ale wystawiona na Hrabinę Stadnicką

O moim hobby czyli kolekcjonowaniu starych papierów wartościowych pisałem jakiś czas temu tutaj: Scripophily - The Art of Finance & Hobby, a temat zamierzam kontynuować w postacii serii artykułów poświęconych konkretnym rodzajom interesujących mnie dokumentów.

Tym razem chciałbym Wam zaprezentować papiery emitowane na ziemiach Czech, Moraw i Słowacji czyli w pewnym uproszczeniu czechosłowackie, choć sama Czechosłowacja już nie istnieje. Jednak emitowane na tych ziemiach papiery wartościowe mają ze sobą wiele wspólnego, a szczególnie wyróżnia je bardzo bogata szata graficzna i dobry jakościowo druk bo sztuka drukarska na tych terenach stała naprawdę na bardzo wysokim poziomie.

English summary:

I have already written few words about my hobby in this article: Scripophily - The Art of Finance & Hobby so you may want to read it first to get the idea what's this all about. Basically I collect old securities such as share and bond certificates. Because this hobby is very exotic and virtually unknown I'm planning series of articles about it. This one is about old securities from part of the world known until early 1990-ies as Czechoslovakia: Czechia, Moravia and Slovakia. Some fine examples of those securities are presented in this post.

image.png

Czechosłowacja, 1921 rok, obligacja premiowa (los) na 100 koron. Coś w rodzaju losu loteryjnego tyle, że kapitał był w końcu zwracany. Zamiast odsetek losowano obligacje do wykupu zpremiami i bez. Jak ktoś miał pecha to dostał to co wpłacił, jak miał szczęście to mógł dostać o wiele więcej

image.png

Kolejna obligacja premiowa, tym razem Czechosłowackiego Czerwonego Krzyża z 1920 roku na 20 koron. Nominał był niski, tak aby każdego było stać na zakup takiej obligacji.

image.png

List zastawny Hipotecznego Banku Królestwa Czeskiego z 1902 roku na 2000 koron.

image.png

List zastawny tego samego banku, ale wystawiony już w niepodległej Czechosłowacji w 1928 roku.

image.png

Czwarta pożyczka państwowa z 1922 roku, obligacja na 150 koron.

image.png

Obligacja państwowa Republiki Czechosłowackiej z 1926 roku na 150 koron.

image.png

Obligacja państwowa Republiki Czechosłowackiej z 1928 roku na 400 koron. Pożyczka przeznaczona na finansowanie rozwoju kolei żelaznych. Mimowolne polonicum, bo zrządzeniem losu kawałek jednej z tych linii leży dzisiaj w Polsce.

image.png

Obligacja państwowej pożyczki konsolidacyjnej z 1936 roku. Emisja tych obligacji miała na celu uporządkowanie długu publicznego - większość wcześniejszych emisji zamieniono właśnie na te obligacje.

image.png

Obligacja miasta stołecznego Pragi z 1922 roku na 1000 funtów. Interesujące jest to, że została spłacona przez komunistów po wojnie, stąd te dziury i stemple unieważniające.

image.png

Obligacja pożyczki obrony narodowej z 1936 roku, przejęta później jako dług Protektoratu Czech i Moraw, stąd czerwony nadruk po niemiecku i czesku.

image.png

Podobnie jak poprzednio, obligacja czechosłowacka z 1936 roku przejęta przez Protektorat

image.png

Jedna z ostatnich emisji Czechosłowacji. Obligacja z 1990 roku z podpisem Vaclava Klausa jako Ministra Finansów. Tej akurat ktoś zapomniał przedstawić do wykupu.

Na rynku kolekcjonerskim papiery te spotyka się dosyć rzadko, a w Polsce praktycznie nie wystepują. Z kolei u naszych sąsiadów zza miedzy zainteresowanie starymi papierami wartościowymi jest niewielkie. Dzięki temu można zdobyć naprawdę rzadkie dokumenty za relatywnie niewielkie pieniądze, a sam się nimi zainteresowałem głównie ze względu na walory dekoracyjne.

Akcje spółek też są ciekawe, ale trochę poza zakresem mojego zainsteresowania, choć kilka przypętało się przy okazji:

Spolecnost pro obchod z vychodem, czyli spółka handlowa

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
Loading...

Naprawdę ładne.

Swietne @pibyk !

Polsko-czeska przyjaźń się narodziła na Steemie? :)

·

Ja tam zawsze miałem dla Czechów wiele sympatii bo w przeciwieństwei do nas kierują się mniej emocjami, a bardziej zdrowym rozsądkiem :) Poza tym ich sztuka drukarska zawsze stała na bardzo wysokim poziomie. Np. ich znaczki pocztowe robione w stalorycie były małymi dziełami sztuki drukarskiej, a ja takie rzeczy doceniam. Np.

źródło

Cool hobby @pibyk ! I love looking at them ! Thanks for entering your hobby in the #hobbyhub Contest , Good luck !👍👍👍💕

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.