Dywidendy - kompendium wiedzy

in polish •  6 months ago  (edited)

 

Drodzy czytelnicy,

Dzisiaj chciałbym wam odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań pojawiających się odnośnie dywiednd. 

Czym są dywidendy ?

Jest to część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla posiadaczy akcji. Podatek od nich jest odprowadzany po stronie płatnika, czyli spółki wypłacającej w wysokości 19%. Kwoty uzyskanej w ten sposób zatem nie musimy uwzględniać w zeznaniu rocznym. W polsce stosuje się także zjawisko odcięcia dywidendy od kursu - czyli kurs w kolejnym dniu po nabyciu praw do dywidendy jest obniżany o kwotę dywidendy. Pokażmy na przykładzie: 

14.03.2019 Kurs 100.00 Dzień nabycia praw do dywidendy ustalonej na 5%

15.03.2019 Kurs 95.00 

Jak otrzymać dywidendę ? 

Walne zgromadzenie podmiotu określa wysokość, dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Zazwyczaj dzień wypłat jest mniej więcej miesiąc po dniu nabycia praw. Można oczywiście w kolejnym dniu po nabyciu praw do dywidendy sprzedać już spółkę, dalej zachowując prawo do dywidendy. Kwota zostanie przelana na wasz rachunek maklerski w dniu wypłaty +- 2 dni. 

Jak często wypłacana jest dywidenda?

W Polsce dywidenda jest wypłacana raz do roku, natomiast nie jest to standard. Mogą one być wypłacane nawet co miesiąc z oczywiście odpowiednim współczynnikiem. Dla przykładu spółka którą posiadam TWO HARBOR INVESTMENTS z rynku amerykańskiego NASDAQ wypłaca dywidendę raz na kwartał. 

Jak wygląda kwota dywidendy w praktyce ?

Powiedzmy, że spółka A ma współczynnik cena/zysku na poziomie 10, a jej kurs wynosi równo 100 zł. Chce ona wypłacić 30% zysku netto w postaci dywidendy. Liczymy więc:

(100/10)*30%=3%

Od tego jeszcze należy odjąć podatek 19%, więc otrzymujemy.

3%-(3*19%)=2,43% 

Powinniśmy w gotówce zatem otrzymać w okolicach 2,43 zł na akcje w dniu wypłaty dywidendy.

Co uważam o dywidendach ?

W mojej opinii spółki duże z ugruntowaną pozycją rynkową oraz stabilną sytuacją finansową powinny wypłacać część zysków w postaci dywidendy. Według mnie to utwierdza przekonanie o dobrej kondycji finansowej spółek i zwiększa zaufanie co również powinno wpłynąć na kurs akcji. 

Nieco inna sytuacja przedstawia się z młodymi spółkami, od nich nie powinniśmy wymagać dywidend, a nawet powinniśmy się ich nieco obawiać. Spółki takie powinny inwestować w rozwój, a więc zysk netto przeznaczać na inwestycję a nie na dywidendy. W obecnym świecie start-upów i super konkurencji przegapienie możliwości szybkiego wzrostu może odbić się wielką czkawką. 

 

Dzięki za wytrzymanie do końca. Wierzę, że wszystkie najważniejsze informacje o dywidendach zawarłem w tym temacie.

Zapraszam do śledzenia mnie, kolejne wpisy już niebawem ! Posted from my blog with SteemPress : https://www.pasywnyinwestor.eu/dywidendy-co-trzeba-wiedziec-i-moje-opinia/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pasywnyinwestor! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 10 posts. Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!