Metro 2033 - Dmitry Glukhovsky | Recenzja Książki steemCreated with Sketch.

in polish •  last year 


Do przeczytania książki zachęciła mnie gra "Metro 2033", nie spodziewałem się, że aż tak mi się ona spodoba.
Muzyka użyta w materiale pochodzi z gry Metro 2033.
Kanał YouTube: https://www.youtube.com/user/kAjtji


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!